Home / Free sex text chat rooms cybersex / Nobelang maigsi ang dating

Nobelang maigsi ang dating

Kung hindi sila makahanap ng mga bagay na sisirain o babasagin, kinukurot nila ang mga pisngi, braso, at katawan ng mga tulog na babae, upang maging mabigat ang pakiramdam nila pagkagising.

Kung hindi kinaasaran ng mga duwende ang mga nakatira sa bahay na madalas nilang bisitahin, nagpapakita sila ng kabaitan sa mga ito.

Malinaw at matino ang isip ng matanda ngayon at buong-buo ang pasiya pero halos walang pag-asa.

Sa loob-loob niya, makatagal sana ang katinuang ito.

Palaging tinitingnan ng matanda ang isda para makatiyak na totoo ito.

Isang oras ito bago siya unang dinunggol ng pating. Pumaimbabaw siya mula sa kalaliman ng tubig habang tumitining at kumakalat ang maitim na ulap ng dugo sa dagat na isang milya ang lalim.

Napakabilis niyang pumaimbabaw at walang kaingat-ingat na binasag ang rabaw ng asul na tubig at nasinagan siya ng araw.

nobelang maigsi ang dating-49nobelang maigsi ang dating-61

Ngunit kung sakaling ang mga naging kaibigan ng duwende ay biglang nagsabi ng anumang masama o nagbalak ng masama sa kanila, kahit pa hindi sila marinig ng mga duwende, ay parurusahan sila at hindi na muling babalikan.

Mula noon, naging maingat na ang magkapatid at ang buong bayan ng Legaspi sa duwende.

Isinasara na nila ang kanilang mga pinto at mga bintana bago sila matulog sa gabi.

Ibinilin ng kanilang ina na siguruhing nakasara ang pinto at mga bintana ng kanilang bahay, kundi ay papasok ang duwende, na bumibisita sa kanila tuwing hatinggabi.

Upang malaman ng kaniyang mga anak kung ano ang duwende, ikinuwento niya ito: “Katulad lang ng mga ordinaryong tao ang mga duwende. Ilan sa mga kapilyuhang ginagawa nila ay ang pagsira sa mga muwebles at mga larawan, pagbasag sa mga salamin, baso, plato, at tasa.

775 comments

  1. Lucas Kapatid ng taong madilaw na gumawa ng kalong ginamit sa di-natuloy na pagpatay kay Ibarra. dating. Ang Fili ay isang nobelang. maigsi ang Fili.

  2. Inaasahan na bago magtapos sa hay-iskul ang isang estudyante ay nabasa na niya ang ilan sa mga nobelang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*